Makroekonomika za poduzetnike – syllabus

Nacionalno gospodarstvo i poslovanje poduzeća. Poslovno okruženje i poslovna ekonomika. Ekonomika i svijet poslovanja. Poslovni i poduzetnički sektor u Republici Hrvatskoj. Značenje i uloga malih i srednjih poduzeća. Razlozi intervencije države na tržištu. Država i poduzeće, zaštita tržišnog natjecanja. Država i tržište, privatizacija i regulacija. Poslovanje u međunarodnom okruženju, multinacionalne kompanije, međunarodna trgovina, WTO, trgovinski … Pročitaj više…

Makroekonomija – syllabus

Uvod u makroekonomiju. Tržište dobara. Financijska tržišta. IS-LM model. Tržište rada. AS-AD model. Prirodna stopa nezaposlenosti. Okunov zakon, Phillipsova krivulja i relacija agregatne potražnje. Rast. Štednja, akumulacija kapitala i proizvodnja. Tehnološki napredak i rast. Očekivanja. Financijska tržišta i očekivanja. Očekivanja, osobna potrošnja i investicije. Očekivanja, proizvodnja i ekonomska politika. Otvorenost na tržištu dobara i na … Pročitaj više…

Politička manipulacija makroekonomskom politikom

manipulacija-oprez1-237x300

Friedrich Ebert Stiftung i Politička akademija Novo društvo, seminar u Opatiji, 12.-14. rujna 2014.Politička makroekonomija_Opatija_13_9_14_V2

Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak – kratki životopis

Moja_slika

Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak, redoviti profesor u trajnom zvanju, rođen je 13.11.1958. godine u Letovancima, općina Sisak, Republika Hrvatska. Državljanin Republike Hrvatske. Hrvat. Oženjen, otac dvoje djece. Sudionik je Domovinskog rata i hrvatski branitelj. Osnovnu školu pohađao je u Blinji a Srednju školu u Sisku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je program pedagoško-psihološke izobrazbe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1995.)

Pročitaj više…

Gospodarstvo Hrvatske – udžbenik za ekonomske fakultete

GH Udžbenik 001

GOSPODARSTVO HRVATSKE (2011.), odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu prihvaćen kao udžbenik za ekonomske fakultete. Urednik i redaktor knjige: Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak. Autor sam i dva poglavlja: “Regionalna politika i regionalne nejednakosti u Hrvatskoj” i “Strukturne promjene suvremenog hrvatskog gospodarstva”.

Osobni podaci

untitled

Zaposlen sam na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje “redoviti profesor u trajnom zvanju“. Glavni nastavni predmet je, Makroekonomija a pored toga predajem predmete: Ekonomika prometa, Lokalni ekonomski razvoj, Metode znanstvenog i stručnog rada. Na Doktorskom studiju predajem predmet, Metodologija istraživanja i kvalitativne metode. Na Doktorskom studiju … Pročitaj više…