Osobni podaci

Zaposlen sam na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje “redoviti profesor u trajnom zvanju“. Glavni nastavni predmet je, Makroekonomija a pored toga predajem predmete: Ekonomika prometa, Lokalni ekonomski razvoj, Metode znanstvenog i stručnog rada. Na Doktorskom studiju predajem predmet, Metodologija istraživanja i kvalitativne metode.

Na Doktorskom studiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu predajem predmet, Metodologija znanstveno-istraživačkog rada.

Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu predajem predmet, Makroekonomika za poduzetnike.

Izbor u trajno zvanje 001

Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o izboru u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora.

Ocjena 001

Ocjena nastavnika u posljednjem institucijskom anonimnom ocjenjivanju studenata (4,46).