“Poduzetništvo u osnovnoj školi”, Predavanja u Petrinji, Zagrebu i Sisku

Poduzetništvo je koncept kojeg je potrebno razvijati u najranijoj životnoj dobi. Ovo predavanje nastalo je kao logičan slijed dvije moje aktivnosti: projekta “Imam ideju” (2011.) i znanstvenog istraživanja na području cijele Republike Hrvatske “Poduzetništvo u učeničkim zadrugama” (2014). Prva aktivnost provedena je u tijeku 2011. godine u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Petrinji. U projektu “Imam ideju” pored učenika 7. i 8. razreda sudjelovali su i njihovi profesori, zatim profesori i studenti Učiteljskog fakulteta u Petrinji i predstavnik HZS. Cilj i svrha projekta je bio da se učenici osnovnoškolske dobi zainteresiraju za poduzetništvo i pokažu svoje znanje i sposobnosti za razvoj poduzetništva. Rezultati projekta bili su iznad očekivanja jer su učenici pokazali zavidnu razinu imaginacije, visoku motivaciju za oblikovanje poduzetničkih ideja i iznimno visoku sposobnost razložnog i logičnog objašnjenja svrhe i tijeka provedbe svojih poduzetničkih ideja. Ovaj projekt me je motivirao da provedem opsežno znanstveno istraživanje na području cijele Republike Hrvatske na temu “Poduzetništvo u učeničkim zadrugama Republike Hrvatske” na uzorku kojeg je činilo oko 50% učeničkih zadruga u Republici Hrvatskoj (2014.). Istraživanje je potvrdilo potrebu i mogućnost razvoja poduzetništva u ranoj životnoj dobi te je otkrilo kritične točke i glavne prepreke tom procesu, kako na strani obrazovnog sustava tako i na strani državnih institucija.

Predavanje je održano u Zagrebu na godišnjoj skupštini Hrvatske zajednice učeničkih zadruga (12.4.2014.) i u Hotelu Panonija (24.2.2014.). Dio predavanja korišten je za predavanje na Učiteljskom fakultetu u Petrinji koje sam održao za voditelje učeničkih zadruga (2013.).

Predavanje: Učeničko_Poduzetnistvo_Cavrak