Metodološki priručnik za nastavnike

Imao sam čast recenzirati iznimno vrijedno djelo KULTURNA BAŠTINA U PROGRAMIMA STRUKOVNIH ŠKOLA, Metodološki priručnik za nastavnike, Split, 2013., kojeg su uredile: Dr. sc. Hicela Ivon i Mr. Nansi Ivanišević. O tome što je temeljna nakana, cilj i svrha ovog rada, najbolje govori nadnaslov: Implementacija sadržaja kulturne baštine u kurikule predmeta strukovnih škola kao čimbenik ekonomskog razvoja i zapošljivosti.

Koga ova tema više zanima može pogledati integralni tekst klikom na slijedeći link: Kulturna baština

Na slici: Salona