Strateški plan razvoja Petrinje

Aktivno sam sudjelovao u izradi Strateškog plana razvoja Grada Petrinje kao član Partnerskog vijeća u modelu participativne metodologije izrade strateškog plana.

 

Link na Strateški plan razvoja Grada Petrinje 2006.