Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Pregrade

Prvi korak u izradi dokumenta Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Pregrade bio je organizacija Trening programa iz Lokalnog ekonomskog razvoja (LER), koji je započeo 08. studenog 2013., a provodio ga je profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, dr.sc. Vladimir Čavrak i njegov tim. Na treningu se okupila radna skupina od 30-ak građana iz civilnog, javnog i gospodarskog sektora na čelu s gradonačelnikom, kako bi na osnovu zajedničke vizije razvoja identificirali i definirali prioritetne ciljeve i aktivnosti neophodne za gospodarski razvoj Grada Pregrade.

Trening program je proveden u pet modula sa isto toliko radionica, na kojima su polaznici usvojili metodologiju strateškog planiranja i kroz interaktivne radionice uz pomoć stručnjaka pristupili izradi Strateškog plana.

Krajnji cilj izrade Strateškog plana razvoja Grada Pregrade bilo je donošenje temeljnog dokumenta kojim se definira željeno buduće društveno-gospodarsko stanje Grada i programske aktivnosti koje će dovesti do tog stanja.

PDF Dokument:
Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Pregrade