Ekonomika prometa – udžbenik

EKONOMIKA PROMETA (1999.), udžbenik za srednje tehničke škole prometnog smjera. Samostalna autorska knjiga koja se koristi kao udžbenik u svim srednjim tehničkim školama prometnog smjera po odobrenju Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske . Do sad su bila tri izdanja. Treće izdanje 2009. godine

SADRŽAJ:

1. Ekonomika prometa i promet

2. Podjela prometa

3. Uloga i utjecaj prometa na razvoj gospodarstva

4. Prometna valorizacija Hrvatske

5. Formiranje i utvrđivanje vrijednosti prijevoznih usluga

6. Troškovi infrastrukture u prometu

7. Tarife i tarifni sustavi

8. Mjerila uspješnosti poslovanja

9. Obilježja tržišta prometnih usluga

10. Ekonomska politika i tržište

11. Cestovni promet

12. Željeznički promet

13. Promet na vodi

14. Zračni promet

15. Transport cjevovodima

16. Suvremeni telekomunikacijski trendovi

17. Ekonomika prometnog sustava

Link na integralni tekst knjige:

Omot knjige:       ekonomika prometa_omot

Uvod:                   ekonomika prometa_uvod

Tekst knjige:       ekonomika prometa