POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA (Bibliografija) obuhvaća slijedeće:

1. Znanstveni radovi – kategorija A1  (21)

2. Znanstveni radovi – kategorija A2  (23)

3. Knjige i poglavlja u knjigama  (7)

4. Predgovori i pogovori za knjige  (3)

5. Pozvana predavanja   (4)

6. Ostali radovi  (3)

7. Znanstvene studije i projekti  (8)

8. Recenzije knjiga (3) i članaka u znanstvenim časopisima (39)

Ažurirano 2.9.2015.

Link na Popis znanstvenih i stručnih radova

POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA