Gradusa – Sjeverovac (crtice iz prošlosti)

Javno predavanje održano 13.11.2004. u Sjeverovcu po pozivu Aleksandra Ace Džakule u okviru njegovog projekta zaštite prirodne baštine (Špilja Gradusa).

Neke crtice iz povijesti. Na kraju teksta je link na cjelovito predavanje. U drugom dijelu predavanja predstavljeni su i arheološki artefakti pronađeni na lokalitetima u blizini (2003.)

 • 5. svibnja 1709., Petar Keglević priključuje Gradušu i još neka sela sunjskom dijelu topolovačkog vlastelinstva. (s. 34, Dabić).Spominje se i Sjeverovac. (s. 70, Dabić).
 • Odluke hrvatskog Sabora u Steničnjaku, 17. srpnja 1558. godine da plemstvo sa svojim kmetovima poruši neke utvrde. Spominju se Komogovina, Prevršac, Gradusa i Svinica. Hrvatsko plemstvo je odbilo taj zahtjev. (Kruhek)
 • Izvještaj I. Lenkovića iz 1563. – popis stanja obrambenih utvrda (Kruhek):
  • BLINJA – pripada Kegleviću. Čuva je 16 vojnika.
  • SVINICA – pripada gospodinu Gruberu. Pred tri godine je razorena (1560.).
  • GRADUŠA – pripadala nekom Frajeviću. Porušena 1560. godine.
 • KOMOGOVINA – spominje se 1334. kada i Blinja. Na popisu župa Zagrebačke biskupije spominje se crkva sv. Križa. 1501. se opet spominje ista crkva i svećenik Martin. Kada su Srbi naselili ovaj kraj krajem 17. stoljeća nisu mijenjali ime naselja.
 • Prije dolaska Turaka Svinica pripada gradu Zrinju –(I. Kukuljević-Sakcinski, str. 23)
 • 1410. godine – nagodili se Petar i Pavao Zrinski, sin i otac, da Petar primi od oca jednu stranu grada Zrinja sa pripadajućim selima među kojima se spominje Svinica.
 • 1488. godine Pavao Zrinski založio Svinicu (gornju i doljnu) Bartulu Berislaviću, prioru Vranskom, za zajam od 25.000 forinti

3. svibnja 1482. godine despot Vuk Grgurević daje svojoj ženi Barbari neka sela Totuševine, među kojima se spominje Blinja, Gradusa, Četvrtkovac, Vukoševac, Svinjica (Klaić, Topografske sitnice)

KARTE

Schwinitza -1573. Antverpen; Gradissa – 1663. – Paris; Gradissa, Schwinitza – 1630. Amsterdam, str. 55 Karte; Pariz, 1663. str. 56.;

Popis stanovništva, 1810.

 

Paroh Parohija Reg. Kuće M Ž Ukupno
Adamovich Lucas Blinja 6 129 581 600 1181
Babich Joannes Szvinitza 6 136 694 686 1380
Bamburach Sabbas Gradussa 6 88 382 376 758
Buzaxich Stephanus Komogovina 6 95 423 506 929
Galiass Jacobus Staro Szelo 6 96 462 446 908
Miletich Auxentius Hrastovatz 6 114 601 621 1222
Poppovich Theodorus Vukossevatz 6 127 497 518 1015

Zbornik radova, Knjiga 1, JAZU, Zagreb, 1988.

 

PREDAVANJE U SJEVEROVCU 13.11.2004. (V. Čavrak)