Vinodol kraj Petrinje – pronađena baština

Zajedno s kolegom Željkom Sirkom, otkrili smo točnu lokaciju nekadašnjeg grada (utvrde) Vinodol kraj Dejanovića na području općine Petrinja.

O tome smo objavili zajednički stručni članak u Petrinjskom zborniku 2005/7-8, Matica hrvatska – Ogranak Petrinja.

Članak