Ekonomika prometa – syllabus

Uvod u ekonomiku prometa. Promet i ekonomski razvoj. Promet i lokacija. Promet i urbana ekonomija. Tržište prometnih usluga. Elastičnost potražnje prometnih usluga. Troškovi u prometu. Eksterni troškovi prometa. Model savršene konkurencije i tržište prometnih usluga. Nesavršena konkurencija i tržište prometnih usluga (monopol, oligopol). Cijene i politika cijena. Promet i okoliš. Regulacija vlasništva. Subvencije. Ekonomika teretnog prometa. Prognoziranje potražnje. Evaluacija infrastrukturnih projekata i cost-benefit analiza. Kriteriji investiranja u prometu. Javno-privatno partnerstvo. Državna intervencija u sektoru prometa. Privatizacija. Logistički lanci i moderne transportne tehnologije. Promet u gradovima. Inteligentni promet. Prometna valorizacija Hrvatske.