Ekonomska metodologija – syllabus

Teorije znanosti. Razumijevanje ekonomije. Metodologija pozitivne ekonomije. Dva problema indukcije. Mill i deduktivna metoda a priori. Modeli. Idealizacija i apstrakcija. Friedman i irealističnost pretpostavki. Predviđanje i uzročnost. Ekonomski imperijalizam. Popperov falsifikacionizam. Duhemov problem. Dogmatizam u znanosti. Predviđanje i empirijska provjera. Eksperimenti u ekonomici. Ekonometrija. Metodologija za 21. stoljeće. Poslovna istraživanja. Formuliranje istraživačkog pitanja i hipoteze. Razumijevanje filozofskih osnova istraživanja. Izrada plana istraživanja. Kvalitativna i kvantitativna istraživanja. Pitanja pregovaranja i istraživačka etika. Izrada instrumenata istraživanja. Uzorkovanje. Prikupljanje primarnih podataka. Obrada podataka i zaključivanje. Analiza kvantitativnih podataka. Analiza kvalitativnih podataka. Računalni programi za analizu podataka i izgradnju teorija (CAQDAS). Pisanje i prezentiranje istraživačkog projekta.