Lokalni ekonomski razvoj – syllabus

Teorije lokalnog ekonomskog razvoja (klasične i moderne). Ekonomski razvoj i logika tržišta. Teorije lokacije. Razumijevanje ekonomske strukture lokalne ekonomije. Regionalni rast i razvoj. Analitički alati analize lokalne ekonomije. Lokacijski kvocijenti. Shift-share analiza. Multiplikator zaposlenosti i dohotka. Input-output analiza. Strategije lokalnog ekonomskog razvoja. Strateško planiranje. Modeli strateškog planiranja. Izrada i implementacija strategije lokalnog ekonomskog razvoja. Razvoj poslovnog sektora. Razvoj ljudskih resursa. Razvoj vođen zajednicom. Globalizacija i lokalni ekonomski razvoj. Primjeri dobre prakse. Smart city. Mrežna ekonomija i lokalni ekonomski razvoj. Lanac vrijednosti i klasteri. Lokalni ekonomski razvoj u 21. stoljeću.