Makroekonomija – syllabus

Uvod u makroekonomiju. Tržište dobara. Financijska tržišta. IS-LM model. Tržište rada. AS-AD model. Prirodna stopa nezaposlenosti. Okunov zakon, Phillipsova krivulja i relacija agregatne potražnje. Rast. Štednja, akumulacija kapitala i proizvodnja. Tehnološki napredak i rast. Očekivanja. Financijska tržišta i očekivanja. Očekivanja, osobna potrošnja i investicije. Očekivanja, proizvodnja i ekonomska politika. Otvorenost na tržištu dobara i na financijskim tržištima. Tržište dobara u otvorenom gospodarstvu. Proizvodnja, kamatna stopa i devizni tečaj. Mundell-Flemingov model.Tečajni režimi. Depresije i krize. Visoka inflacija. Monetarna politika. Fiskalna politika. Globalna kriza i/ili kriza makroekonomije.

macroeconomics_syllabus

Link na web Ekonomskog fakulteta – opširni syllabus