Makroekonomika za poduzetnike – syllabus

 • Nacionalno gospodarstvo i poslovanje poduzeća. Poslovno okruženje i poslovna ekonomika. Ekonomika i svijet poslovanja.
 • Poslovni i poduzetnički sektor u Republici Hrvatskoj. Značenje i uloga malih i srednjih poduzeća.
 • Razlozi intervencije države na tržištu. Država i poduzeće, zaštita tržišnog natjecanja.
 • Država i tržište, privatizacija i regulacija.
 • Poslovanje u međunarodnom okruženju, multinacionalne kompanije, međunarodna trgovina, WTO, trgovinski blokovi.
 • Makroekonomsko okruženje poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj.
 • Bilanca plaćanja i tečaj, tečajni režimi.
 • Novac i kamatna stopa, funkcije novca, financijski sustav i novčano tržište.
 • Poslovni ciklusi, novac i BDP, nezaposlenost i inflacija, poslovna očekivanja i investicije, učinak akceleratora.
 • Makroekonomske politike (1) – politike potražnje (demand side policy), fiskalna i monetarna politika.
 • Makroekonomske politike (2) – politike ponude (supply side policy), industrijska politika, regionalna i urbana politika.
 • Međunarodne ekonomske politike i međunarodna makroekonomska koordinacija, međunarodni poslovni ciklusi, ekonomska politika EU, europska monetarna unija, optimalno valutno područje.
Predmet se predaje na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Za opis predmeta klikni na slijedeći link:

Makroekonomika za poduzetnike