Slavonskom Brodu Sveučilište a Sisku spalionice otpada?

Imati visoko učilište također znači imati intelektualni i znanstveni centar izvrsnosti koji pomaže transfer modernih tehnologija. Postoje brojni primjeri gradova u svijetu koji su se razvili upravo pomoću lokalnog sveučilišta. Jedan dobar primjer je grad York u Velikoj Britaniji. Na njihovom sveučilištu izučava se arheologijaa grad York je doživio ubrzani razvoj zahvaljujući tome i činjenici da se nalazi na nekadašnjem sjevernom rimskom limesu. Zahvaljujući otkrićima znanstvenika i studenata i njihovom sudjelovanju u valorizaciji i oblikovanju turističke ponude bazirane na arheološkom rimskom i srednjevjekovnom blagu u turističkom sektoru Yorka danas je zaposleno oko 20.000 ljudi.

Kliknite na slijedeću poveznicu ako želite pročitati članak koji je objavljen 23.9.2015.  na portalu: Quirinus portal

Naslovna slika: Portal Jutarnji list