Angus Deaton, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2015.

Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju u 2015. godini je Angus Deaton, profesor ekonomije i međunarodnih odnosa na američkom Princeton University-u. Doktorat je stekao na Sveučilištu u Cambridgeu. Suradnik je britanske i američke akademije znanosti i umjetnosti te član niza međunarodnih asocijacija ekonomista. Njegova istraživanja pokrivaju područja teorije potrošnje, blagostanja i nejednakosti. U obrazloženju Odbora ističe se da je nagradu dobio za “analizu potrošnje, siromaštva i socijalne skrbi”. Njegova su istraživanja pružila odgovore na tri ključna pitanja: (1) kako potrošači alociraju svoju potrošnju na različite robe; (2) koliko se javnog dohotka troši a koliko štedi i (3) kako najbolje mjeriti i analizirati blagostanje i siromaštvo? Da bi se moglo definirati ekonomsku politiku koja promiče blagostanje i smanjenje siromaštva nužno je razumjeti individualne izbore pri odlučivanju o potrošnji. Odbor drži da je upravo Angus Deaton najviše pridonio tom razumijevanju. Povezujući individualne izbore potrošača i agregatne učinke, njegova su istraživanja pomogla boljem povezivanju mikroekonomskih izbora s makroekonomijom i ekonomikom razvoja.

Ako želite pročitati cjelokupno obrazloženje Odbora za dodjelu Nobelove nagrade za ekonomiju 2015., kliknite na slijedeći   Link