Suradnja Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Lječilišta Topusko

(Zagreb, 27.10.2015.) Sporazumom o suradnji, koji je potpisan u rujnu ove godine, između Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS) iz Zagreba i Lječilišta Topusko predviđeno je da će ove dvije ustanove aktivno surađivati u području znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti te u izvođenju dijela nastave studenata preddiplomske i diplomske razine studija u Lječilištu kao nastavnoj bazi HKS-a. O prvim konkretnim projektima i aktivnostima danas su u Rektoratu HKS-a u Zagrebu razgovarali predstavnici ove dvije ustanove: Prof. dr. sc. Željko Tanjić, Rektor HKS-a, Prof. dr. sc. Gordan Črpić, Prorektor za organizaciju i poslovanje, Domagoj Mosler, dr. med., Ravnatelj Lječilišta Topusko i Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak, Predsjednik Upravnog vijeća Lječilišta Topusko. Na današnjem razgovoru detaljno su razmotrene sve mogućnosti suradnje a dogovoreno je da Lječilište do kraja godine pripremi konkretne programe. Slijedeći sastanak će se održati do kraja godine u Topuskom kada će se konkretni programi i prijedlozi prezentirati predstavnicima Sisačko-moslavačke županije i Sisačke biskupije. Očekuje se da će realizacija ovih projekata i programa biti novi doprinos povećanju kvalitete pružanja zdravstvenih usluga na području Županije te da će se Lječilište Topusko kroz ovu suradnju profilirati u novi centar izvrsnosti u području zdravstva i pružanja kvalitetnih zdravstvenih usluga.