Ifo – Indeks svjetske ekonomske klime

Najnovije ekspertsko istraživanje Ifo – instituta iz Münchena o ekonomskoj klimi, u kojem sudjelujem već desetak godina, upozorava na pad očekivanja u zadnjem kvartalu 2015. godine. Procjena tekuće ekonomske situacije u svijetu nešto je ispod dugoročnog prosjeka a očekivanja za narednih šest mjeseci su značajnije smanjena (vidi naslovni grafikon). Po mišljenju eksperata koji sudjeluju u ovom istraživanju najveći problemi su: nedovoljna potražnja i nepovjerenje u vladine politike.

Ekonomska klima se pogoršala u svim regijama svijeta osim u Oceaniji. U Europi je ekonomska klima nešto manja ali je indeks još uvijek iznad dugoročnog prosjeka.

Dio stručnjaka predviđa da će u narednih šest mjeseci doći do povećanja dugoročnih kamatnih stopa, posebno u SAD-u. Na tu činjenicu se već neko vrijeme upozorava zbog toga što su kamate na različitim financijskim tržištima na povijesno najnižim razinama. U slučaju porasta kamata povećati će se kamatni rizik za zemlje s visokim inozemnim dugom poput Hrvatske. Većina stručnjaka ne očekuje značajniju promjenu tečaja dolara što znači da ne očekuju povećane tečajne rizike povezane s dolarom.

Izvor: Ifo World Economic Survey (WES) IV/2015