Okrugli stol “Hrvati u Rumunjskoj”

Okrugli stol „Hrvati u Rumunjskoj“, održan je 30. studenog 2015. u knjižnici Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Skup je organizirala Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj povodom proslave 95. godišnjice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod pokroviteljstvom Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U ime Ureda, skup je pozdravila gospođa, Dubravka Severinski a u ime Ekonomskog fakulteta skup je otvorio Izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, prodekan za nastavu, studente i upravljanje kvalitetom.

Doc. dr. sc. Castilia Manea-Grgin, s Instituta “Ivo Pilar” i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorila je o povijesnim vezama Hrvata i Rumunja te sadašnjosti i budućnosti tih odnosa.  Doc. dr. sc. Mario Bara, s Hrvatskog katoličkog sveučilišta prezentirao je svoja istraživanja o podrijetlu, migracijama i prostornom rasporedu Hrvata u Banatu. Dr. sc. Mijo Lončarić, s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavio je svoj rad na kapitalnom projektu hrvatskog jezičnog atlasa s posebnim osvrtom na rasprostranjenost kajkavskog jezika.     Domaćin i moderator okruglog stola,  Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak, s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirao je svoj rad o Hrvatima u rumunjskoj Keči.