Predavanje pred Hrvatskim plemićkim zborom

Hrvatski plemićki zbor: Održano je OTVORENO PREDAVANJE, ponedjeljak, 18. siječnja 2016. u 18 i 30 sati u Zagrebu, Teslina ulica 13/1;

Predavač: Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak

Tema: HRVATSKI PLEMIĆI U TORONTALSKOJ ŽUPANIJI

Kratki sadržaj: Specifična skupina hrvatskih plemića koji su nazvani predijalci ili crkveni plemići (nobiles praediales) formirala se na velikom području koje je obuhvaćala nekadašnja Topuska opatija (Pokuplje i dio Turopolja) od 13. stoljeća nadalje. Andrija II je 1211. godine Opatiji darovao velika imanja i posebne privilegije. Topuskom opatu je dao privilegiju da može svoje podanike osloboditi kmetskih obaveza i postaviti ih u vazalni odnos prema sebi. Topuska opatija doživjela je velika stradanja za vrijeme turskih provala u ove krajeve. Po završetku boja protiv Turaka i njihovog povlačenja vraćeno je vlasništvo nad Topuskom opatijom zagrebačkoj biskupiji a biskup je ponovo podijelio privilegije svojim plemićima predijalcima. Međutim, uskoro slijedi stvaranje Vojne krajine zbog čega je zagrebački biskup izgubio sve posjede južno od Kupe a zbog promjene jurisdikcije dolazi do ukidanja plemićkih prava. Nakon dugogodišnjih sporova i pregovora, biskupu je dodijeljeno zamjensko imanje u Banatu, u Torontalskoj županiji, na koje se do kraja 18. stoljeća preseljava 98 obitelji plemića predijalaca. Njihove životne nevolje time nisu završene. Sredinom 19. stoljeća izgubili su plemićke privilegije a nakon Prvog svjetskog rata njihova su područja pripala dvjema različitim državama: Kraljevini Jugoslaviji i Rumunjskoj. Niti u jednoj državi nisu imali povoljne uvjete za razvoj i očuvanje hrvatskih plemićkih korijena pa danas svjedočimo samo ostacima ostataka nekadašnjih hrvatskih plemića predijalaca.

Link: Hrvatski plemićki zbor