Lokalni ekonomski razvoj – uvodno predavanje

Dragi studenti Lokalnog ekonomskog razvoja, dobro došli na moju web stranicu koja će Vam pomoći da lakše savladate gradivo iz ovog predmeta. Očekujem dobru suradnju i želim Vam najbolji uspjeh iz ovog predmeta i svako dobro u životu.

Vaš

Vladimir Čavrak

Link na prezentaciju s prvog predavanja: Predavanje_01_LER_Uvodno

Link na članak uz predavanje: članak The Idea of a Local Economy