Koliko recesija košta Hrvatsku od 2008. do danas?

Profesor Vladimir Čavrak sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta prvi je napravio izračun izgubljenog novca ove zemlje, odnosno koliko bismo ga imali više da nam je BDP, pokazatelj ukupne potrošnje i investicija, rastao brzinom od 2,7% koliko je iznosio u prvom kvartalu ove godine (Večernji list, 28.6.2016.).

 

BDP Republike Hrvatske (u tržišnim cijenama) iznosio je 2008. godine 347,68 milijardi kuna. Ako pretpostavimo da je 2008. godina početna godina gospodarsko-financijske krize (referentna godina), zatim u izračun uzmemo stvarne vrijednosti promjene BDP-a u razdoblju 2008.-2015., te pretpostavimo da bi BDP u godinama 2016.-2017. mogao rasti po prosječnoj stopi od 2,7% godišnje dolazimo do podatka da bi tijekom 2017. mogli dostići predkriznu razinu BDP-a (nulta ili početna razina, odnosno nulte stope rasta u razdoblju 2008.-2017.). Na slici je ova situacija predstavljena crvenom punom linijom).

Oportunitetni trošak gospodarsko-financijske krize možemo približno izračunati ako pretpostavimo rast po nekoj odabranoj stopi koja možda odgovara „prirodnoj stopi“ rasta. Izračun tzv. „prirodne stope“ je u teoriji i praksi prilično sporno pitanje na što ovdje samo upozoravam. Nešto je bolje uzimati u obzir „potencijalnu stopu“ ali i oko njenog izračuna ima podosta metodoloških i drugih zavrzlama.  Manje-više sve u vezi dugoročnih stopa rasta je ekonomski „sveti gral“ i o tome ekonomisti malo znaju iako to ne žele priznati.

Ako pretpostavimo da smo u razdoblju 2008.-2017. ostvarili prosječnu stopu rasta aktualnih 2,7%, možemo izračunati oportunitetni trošak kao razliku ostvarenog BDP-a po toj stopi minus stvarno ostvaren BDP. To bi bio iznos gubitka BDP-a zbog krize (i svih naših gluposti, promašaja, nerada, neznanja, nečinjenja,…) približno 573,5 milijardi kuna u desetogodišnjem razdoblju ili 1,71 prosječnog BDP-a ostvarenog u zadnjem desetljeću. To je otprilike kao da u tom razdoblju 1,71 godine nismo ništa radili!

Da smo ostvarili u istom razdoblju prosječnu godišnju stopu od 2%, oportunitetni trošak bi bio 449,3 milijarde kuna u proteklom desetogodišnjem razdoblju ili 1,34 prosječnih BDP-a.

Uz nultu stopu, oportunitetni trošak iznosi oko 119,1 milijardi u desetogodišnjem razdoblju.

Oportunitetni trošakDSC00204

link na:  članak u Večernjem listu