Poslovna klima i poslovne zone, Hrvatska uživo, 19. srpnja 2016.

Na poziv urednika TV emisije Hrvatska uživo, 19. srpnja 2016. godine komentirao sam poslovnu klimu i razvoj poduzetničkih zona u Hrvatskoj. Danas u Hrvatskoj ima, prema podacima Ministarstva gospodarstva, 118 aktivnih poduzetničkih zona a u osnivanju ili nekoj fazi popunjavanja je njih skoro tisuću. Prema nekim procjenama u tim zonama ili s njima u svezi je oko 70.000 zaposlenih što je dobar rezultat. Ono što je predmet česte kritike jest da je poslovanje tih zona još uvijek prilično netransparentno na što je upozorila i Državna revizija te nepostojanje nacionalne strategije razvoja zona. Zbog toga se događa da zone međusobno nepotrebno konkuriraju pa su neke brzo popunjene a neke druge koje nemaju lokacijske i druge prednosti i dalje ostaju nepopunjene iako je u takve neaktivne zone uloženo više od pola milijarde kuna poreznih obveznika. Zbog nepostojanja sustavnog nacionalnog pristupa, razvoj poduzetničkih zona ovisi u najvećoj mjeri o sposobnosti, kapacitetima i snalažljivosti načelnika i gradonačelnika. Zbog toga ima jako dobrih ali i jako loših primjera. Državna revizija upozorava na podatak da je preko 40% zemljišta u zonama otkupljeno od privatnih vlasnika, po visokim cijenama, a potom, kao jedna od čestih poticajnih mjera, dodijeljeno poduzetnicima bez transparentnih kriterija. Navodno da među poduzetnicima koji su dobili jeftino ili besplatno zemljište ima rodbine, kumova i prijatelja lokalnih dužnosnika, što možda i ne bi bio problem da su oni pokrenuli poslovanje ali većina takvih dijelova zona i dalje nije u poslovnoj funkciji iako je došlo do promjene vlasništva. Od ostalih poticajnih mjera najčešće su mjere oslobađanja od plaćanja komunalne naknade, besplatni priključci na električnu mrežu, besplatan Internet i slično.

U emisiji Hrvatska uživo, prezentiran je jedan loš primjer. Na snimci emisije taj se prilog nalazi od 18.45 do 30.00 minute.

Hrvatska uživo, 19.7.2016.