Predijalci Topuske opatije u Banatu

U Godišnjaku za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u broju 7. objavljen je moj znanstveni rad “Predijalci Topuske opatije u Banatu” (str. 53-73.). U radu je prezentiran pregled povijesti Hrvata kajkavaca koji su krajem 18. stoljeća odselili iz Topuske opatije u Banat. Analizirane su okolnosti koje su prethodile odluci o iseljavanju, sam tijek preseljenja, život u banatskim naseljima, Boka, Neuzina, Radojevo (Klarija) i Keča. Ta je skupina Hrvata danas suočena s dramatičnim procesima asimilacije i gotovo potpunog demografskog nestanka pa rad nastoji upozoriti na mogućnosti i potrebu formuliranja programa i aktivnosti da se takvi negativni procesi zaustave. Zbog toga je potrebno nastaviti različita istraživanja ali i formulirati moderne relacije tih skupina s maticom u Republici Hrvatskoj. U radu se po prvi puta opširnije piše o stradanju Hrvata u Rumunjskoj nakon Drugog svjetskog rata kada su masovno deportirani u komunistički logor u Baraganu. To je do sada potpuno neistražena dionica povijesti Hrvata u Rumunjskoj.

Objava na web stranici Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata