Recenzija Zbornika radova “Daytonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine”

Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) nedavno je predstavljen Zbornik radova sa simpozija „Daytonski mirovni sporazum i budućnost BiH“ koji je obuhvatio povijesni kontekst u kojem je potpisan Daytonski sporazum i njegovu primjenu u preteklih 20 godina. U Zborniku je objavljeno 20 znanstvenih radova koji su prezentirani u studenom 2015. godine na znanstvenom skupu koji je održan u Sarajevu. Imao sam čast biti jedan od recenzenata radova objavljenih u ovom Zborniku. Obzirom na aktualnost teme, posjetioce moje osobne web stranice, koji su za ovu temu zainteresirani, upućujem na link na kojem mogu pronaći integralnu verziju Zbornika.

Ako želite pročitati tekstove u Zborniku kliknite na slijedeći link:

Link na Zbornik