Još jedna uspješna godina Lječilišta Topusko

(Topusko, 7.3.2017.) Pozitivni rezultat financijskog poslovanja Lječilišta Topusko u 2016. godini iznosi preko 2,5 miliona kuna i 2,5 puta je veći nego u prethodnoj godini. Nakon gubitka koji je ostvaren prije tri godine, ovo je već druga uzastopna godina u kojoj se ostvaruje pozitivan financijski rezultat. Poboljšanje financijskog poslovanja omogućilo je rast investicija u objekte i novu opremu Lječilišta kao i novo zapošljavanje te rast kvalitete usluga. Time je osnažen trend rasta i pozitivnih rezultata pa je ova zdravstvena ustanova danas u veoma maloj skupini zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj koja se može pohvaliti konstantnim pozitivnim rezultatom i trendovima – glavni je zaključak jučerašnje sjednice Upravnog vijeća. 

U općenito teškim uvjetima poslovanja u 2016. godini, povećani su prihodi što se može zahvaliti pravovremenoj orijentaciji na pružanje usluga na slobodnom tržištu. Pored redovitih zdravstvenih usluga koje se obavljaju po ugovoru s HZZO-om u prošloj godini obavljeni su dodatni poslovi za koje se Lječilište natjecalo na tržištu (rehabilitacija djelatnika INA-e, pružanje usluga rehabilitacije invalida Domovinskog rata i njihovih obitelji, povećanje broja individualnih pacijenata). Ovo je ogledni primjer kako jedna zdravstvena ustanova, u uvjetima smanjenja financiranja zdravstva od strane države, može uspješno svoje slobodne kapacitete ponuditi na domaćem i inozemnom tržištu i ostvariti pozitivan financijski rezultat uz povećanje kvalitete usluga u svim svojim segmentima.

Pozitivnom financijskom rezultatu značajno je pridonijela racionalizacija svih troškova i restrukturiranje cjelokupnog načina rada i poslovanja. Rashodi su smanjeni za čak 6%! Obzirom da se posluje pozitivno, nije bilo potrebno koristiti kreditna sredstva za tekuću likvidnost što znači da ustanova u prošloj godini gotovo nema rashoda za kamate.

Dugovi koji su bili naslijeđeni iz razdoblja prije 2014. godine, u iznosu od oko 5 milijun kuna, u potpunosti su izmireni pa Lječilište s istekom protekle godine nema više dugova niti bilo kakvih obveza koje su starije od mjesec dana. U uvjetima visoke nelikvidnosti osobito u zdravstvu Republike Hrvatske ovo je jedinstven primjer i služi na ponos djelatnicima, upravi i osnivaču koji aktivno utječe na promjene i smjer poslovanja putem Upravnog vijeća.

Autor teksta:

Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak, predsjednik UV Lječilišta Topusko

Naslovna slika: službena web stranica Lječilišta Topusko