Intervju u Magazinu Glas Slavonije

(Magazin Glas Slavonije, 16.9.2017.) U intervjuu riječ je o tranziciji, regionalnom razvoju i divergenciji, porezima i fiskalnoj politici, ekonomskim i političkim elitama…

Ako Vas zanimaju detalji kliknite na link:

Vladimir Čavrak, intervju Magazin Glas Slavonije