PREDLOŽIO SAM UKIDANJE NAPLATE CESTARINE NA A11

Kao nezavisni vijećnik u Skupštini Sisačko-moslavačke županije držim da su stanovnici i tvrtke s područja Sisačko-moslavačke županije koje gravitira autocesti A11, dovedeni u neravnopravni ekonomski i socijalni položaj jer su gospodarske i demografske prilike na području naše županije nepovoljnije nego u krajevima na koje se odnosila odluka o ukidanju plaćanja tunelarine za tunel Sveti Ilija. Ovo je samo jedan od brojnih argumenata. Sve argumente možete pročitati u integralnoj verziji prijedloga Odluke koju ovdje objavljujem.

Integralni tekst prijedloga Odluke koju sam uputio predsjednici Županijske skupštine i koja će biti razmatrana na slijedećoj sjednici Skupštine, možete pročitati na slijedećem linku:

Odluka_Čavrak_Ukidanje cestarina_28_1_18