Makroekonomija – syllabus

Uvod u makroekonomiju. Tržište dobara. Financijska tržišta. IS-LM model. Tržište rada. AS-AD model. Prirodna stopa nezaposlenosti. Okunov zakon, Phillipsova krivulja i relacija agregatne potražnje. Rast. Štednja, akumulacija kapitala i proizvodnja. Tehnološki napredak i rast. Očekivanja. Financijska tržišta i očekivanja. Očekivanja, osobna potrošnja i investicije. Očekivanja, proizvodnja i ekonomska politika. Otvorenost na tržištu dobara i na … Pročitaj više…