Politička manipulacija makroekonomskom politikom

Friedrich Ebert Stiftung i Politička akademija Novo društvo, seminar u Opatiji, 12.-14. rujna 2014.Politička makroekonomija_Opatija_13_9_14_V2

“Poduzetništvo u osnovnoj školi”, Predavanja u Petrinji, Zagrebu i Sisku

Poduzetništvo je koncept kojeg je potrebno razvijati u najranijoj životnoj dobi. Ovo predavanje nastalo je kao logičan slijed dvije moje aktivnosti: projekta “Imam ideju” (2011.) i znanstvenog istraživanja na području cijele Republike Hrvatske “Poduzetništvo u učeničkim zadrugama” (2014). Prva aktivnost provedena je u tijeku 2011. godine u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Petrinji. U projektu “Imam ideju” pored učenika 7. i 8. razreda sudjelovali su i njihovi profesori, zatim profesori i studenti Učiteljskog fakulteta u Petrinji i predstavnik HZS. Cilj i svrha projekta je bio da se učenici osnovnoškolske dobi zainteresiraju za poduzetništvo i pokažu svoje znanje i sposobnosti za razvoj poduzetništva. Rezultati projekta bili su iznad očekivanja jer su učenici pokazali zavidnu razinu imaginacije, visoku motivaciju za oblikovanje poduzetničkih ideja i iznimno visoku sposobnost razložnog i logičnog objašnjenja svrhe i tijeka provedbe svojih poduzetničkih ideja.

Pročitaj više…

“Sisak V 5.0”, Predavanje u Državnom arhivu u Sisku

Javno predavanje održano je u Državnom arhivu u Sisku 17.2.2014. u okviru ciklusa “Sisački Rotary semestar”. Osnovni cilj predavanja je bio da se sisačka javnost potakne na pozitivno i konstruktivno promišljanje budućnosti Siska. Zadnjih dvadeset i više godina Sisak je grad u nestajanju. Nestaje velika, srednja i mala industrija, “gase” se mnoga poduzeća. Nestaju male trgovine i brojne uslužne tvrtke i obrti. Raste nezaposlenost, povećava se zaduženost poduzeća i građana. Mladi i obrazovani napuštaju Sisak. Za kulturu, sport i druge društvene djelatnosti sve je manje novca. Gradska administracija je neefikasna i postaje sve veći teret. Gradski proračun se smanjuje

Pročitaj više…

Izrael – u potrazi za povijesnom osobom Isusa (Predavanje, Sisak 2014.)

 

Evanđelje čine četiri spisa Novoga zavjeta o životu i učenju Isusa Krista, nazvani po evanđelistima Mateju, Marku, Luki i Ivanu. U središtu tih svetih spisa je javno djelovanje Isusovo, koje je počelo u Galileji a završilo u Jeruzalemu. Markovo evanđelje, koje posebno naglašava muku Isusovu, smatra se najstarijim; nastalo je oko 70. n. Kr. Nakon toga nastaju Matejevo i Lukino te Ivanovo kao zadnje oko 100. n. Kr. (Religijski leksikon, 1999:88).  Postoje i drugi stari zapisi koji govore o Isusu. Svi ti spisi pružaju jake dokaze o tome da je Isus zaista živio, da je imao mnogo sljedbenika i da je bio osuđen na smrt po naredbi rimskog namjesnika Poncija Pilata. U Povijesti Židova koju je napisao Josip Flavije

Pročitaj više…