Recenzija Zbornika radova “Daytonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine”

Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) nedavno je predstavljen Zbornik radova sa simpozija „Daytonski mirovni sporazum i budućnost BiH“ koji je obuhvatio povijesni kontekst u kojem je potpisan Daytonski sporazum i njegovu primjenu u preteklih 20 godina. U Zborniku je objavljeno 20 znanstvenih radova koji su prezentirani u studenom 2015. godine na znanstvenom skupu koji je održan u Sarajevu. Imao sam čast biti jedan od recenzenata radova objavljenih u ovom Zborniku.

Pročitaj više…

Međunarodna znanstvena konferencija o glavnim gradovima Dunavske i Jadransko-jonske makroregije

Na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Mjesto i uloga glavnih gradova SEE (Jugoistočne Europe) u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko-jonske makroregije” (održanoj 19. rujna 2015. u Sarajevu) prezentirao sam rad s naslovom “Razvoj metropolskih policentričnih regija i koncept pametnog grada“. Konferenciju je organizirala Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH).

Pročitaj više…

Dvodnevna konferencija “Lokalni ekonomski i infrastrukturni razvoj SEE u procesu pridruživanja EU”, Sarajevo 2013.

Profesor Vladimir Čavrak kazao da je lokalni ekonomski razvoj jedan od mogućih pravaca, koji može bitno pridonijeti rješavanju brojnih problema u BiH, kako na razini države, entiteta, tako i na lokalnoj razini.Profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Vladimir Čavrak  jedan je od učesnika dvodnevne konferencije, a u razgovoru za AA kazao je da je važnost konferencije na više razina.

Pročitaj više…