Recenzija Zbornika radova “Daytonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine”

Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) nedavno je predstavljen Zbornik radova sa simpozija „Daytonski mirovni sporazum i budućnost BiH“ koji je obuhvatio povijesni kontekst u kojem je potpisan Daytonski sporazum i njegovu primjenu u preteklih 20 godina. U Zborniku je objavljeno 20 znanstvenih radova koji su prezentirani u studenom 2015. godine na znanstvenom skupu koji je održan u Sarajevu. Imao sam čast biti jedan od recenzenata radova objavljenih u ovom Zborniku.

Pročitaj više…