Ekonomika prometa – syllabus

Uvod u ekonomiku prometa. Promet i ekonomski razvoj. Promet i lokacija. Promet i urbana ekonomija. Tržište prometnih usluga. Elastičnost potražnje prometnih usluga. Troškovi u prometu. Eksterni troškovi prometa. Model savršene konkurencije i tržište prometnih usluga. Nesavršena konkurencija i tržište prometnih usluga (monopol, oligopol). Cijene i politika cijena. Promet i okoliš. Regulacija vlasništva. Subvencije. Ekonomika teretnog … Pročitaj više…

Hrvatski gospodarski razvoj – udžbenik

HRVATSKI GOSPODARSKI RAZVOJ (2003.), udžbenik za ekonomske fakultete. Odobrenje Senata Sveučilišta u Zagrebu od 14.1.2003. U knjizi sam autor dva poglavlja: “Regionalni razvoj i regionalna politika Hrvatske” i ” Funkcija prometa u hrvatskom gospodarstvu”.

Pročitaj više…

Ekonomika prometa – udžbenik

EKONOMIKA PROMETA (1999.), udžbenik za srednje tehničke škole prometnog smjera. Samostalna autorska knjiga koja se koristi kao udžbenik u svim srednjim tehničkim školama prometnog smjera po odobrenju Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske . Do sad su bila tri izdanja. Treće izdanje 2009. godine

Pročitaj više…

Osobni podaci

Zaposlen sam na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje “redoviti profesor u trajnom zvanju“. Glavni nastavni predmet je, Makroekonomija a pored toga predajem predmete: Ekonomika prometa, Lokalni ekonomski razvoj, Metode znanstvenog i stručnog rada. Na Doktorskom studiju predajem predmet, Metodologija istraživanja i kvalitativne metode. Na Doktorskom studiju … Pročitaj više…