Ekonomska metodologija – syllabus

Teorije znanosti. Razumijevanje ekonomije. Metodologija pozitivne ekonomije. Dva problema indukcije. Mill i deduktivna metoda a priori. Modeli. Idealizacija i apstrakcija. Friedman i irealističnost pretpostavki. Predviđanje i uzročnost. Ekonomski imperijalizam. Popperov falsifikacionizam. Duhemov problem. Dogmatizam u znanosti. Predviđanje i empirijska provjera. Eksperimenti u ekonomici. Ekonometrija. Metodologija za 21. stoljeće. Poslovna istraživanja. Formuliranje istraživačkog pitanja i hipoteze. … Pročitaj više…

Osobni podaci

Zaposlen sam na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje “redoviti profesor u trajnom zvanju“. Glavni nastavni predmet je, Makroekonomija a pored toga predajem predmete: Ekonomika prometa, Lokalni ekonomski razvoj, Metode znanstvenog i stručnog rada. Na Doktorskom studiju predajem predmet, Metodologija istraživanja i kvalitativne metode. Na Doktorskom studiju … Pročitaj više…