Gradusa – Sjeverovac (crtice iz prošlosti)

Javno predavanje održano 13.11.2004. u Sjeverovcu po pozivu Aleksandra Ace Džakule u okviru njegovog projekta zaštite prirodne baštine (Špilja Gradusa).

Neke crtice iz povijesti. Na kraju teksta je link na cjelovito predavanje. U drugom dijelu predavanja predstavljeni su i arheološki artefakti pronađeni na lokalitetima u blizini (2003.)

Pročitaj više…