Izrael – u potrazi za povijesnom osobom Isusa (Predavanje, Sisak 2014.)

 

Evanđelje čine četiri spisa Novoga zavjeta o životu i učenju Isusa Krista, nazvani po evanđelistima Mateju, Marku, Luki i Ivanu. U središtu tih svetih spisa je javno djelovanje Isusovo, koje je počelo u Galileji a završilo u Jeruzalemu. Markovo evanđelje, koje posebno naglašava muku Isusovu, smatra se najstarijim; nastalo je oko 70. n. Kr. Nakon toga nastaju Matejevo i Lukino te Ivanovo kao zadnje oko 100. n. Kr. (Religijski leksikon, 1999:88).  Postoje i drugi stari zapisi koji govore o Isusu. Svi ti spisi pružaju jake dokaze o tome da je Isus zaista živio, da je imao mnogo sljedbenika i da je bio osuđen na smrt po naredbi rimskog namjesnika Poncija Pilata. U Povijesti Židova koju je napisao Josip Flavije

Pročitaj više…

Israel, Jerusalem, 2009

Imao sam osobitu sreću da sam dva puta posjetio Izrael. Prvi puta 2009. godine bio sam na konferenciji “Entrepreneurship wihout borders” u okviru TEMPUS projekta Fostering Entrepreneurship in Higer Education -FoSentHE koja je održana u The College of Management u Tel Avivu. Drugi boravak je uslijedio vrlo brzo iza toga, na samom prijelazu iz 2013. u 2014. godinu. Ako važi misao da je svako putovanje i svaka posjeta različitim zemljama doživljaj za sebe, jedinstven i neponovljiv, onda to svakako važi za posjet Izraelu.  Puno je osobitosti i specifičnosti koje možete doživjeti samo u Izraelu. Jedna od njih se tiče turističkog vodiča – za posjet Izraelu, jedini turistički vodič koji vam treba jest Biblija.

Pročitaj više…