Predavanje pred Hrvatskim plemićkim zborom

Hrvatski plemićki zbor: Održano je OTVORENO PREDAVANJE, ponedjeljak, 18. siječnja 2016. u 18 i 30 sati u Zagrebu, Teslina ulica 13/1; Predavač: Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak Tema: HRVATSKI PLEMIĆI U TORONTALSKOJ ŽUPANIJI Kratki sadržaj: Specifična skupina hrvatskih plemića koji su nazvani predijalci ili crkveni plemići (nobiles praediales) formirala se na velikom području koje je obuhvaćala nekadašnja Topuska … Pročitaj više…