POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA (Bibliografija) obuhvaća slijedeće: 1. Znanstveni radovi – kategorija A1  (21) 2. Znanstveni radovi – kategorija A2  (23) 3. Knjige i poglavlja u knjigama  (7) 4. Predgovori i pogovori za knjige  (3) 5. Pozvana predavanja   (4) 6. Ostali radovi  (3) 7. Znanstvene studije i projekti  (8) 8. Recenzije knjiga (3) … Pročitaj više…

Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak – kratki životopis

Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak, redoviti profesor u trajnom zvanju, rođen je 13.11.1958. godine u Letovancima, općina Sisak, Republika Hrvatska. Državljanin Republike Hrvatske. Hrvat. Oženjen, otac dvoje djece. Sudionik je Domovinskog rata i hrvatski branitelj. Osnovnu školu pohađao je u Blinji a Srednju školu u Sisku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je program pedagoško-psihološke izobrazbe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1995.)

Pročitaj više…

Osobni podaci

Zaposlen sam na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje “redoviti profesor u trajnom zvanju“. Glavni nastavni predmet je, Makroekonomija a pored toga predajem predmete: Ekonomika prometa, Lokalni ekonomski razvoj, Metode znanstvenog i stručnog rada. Na Doktorskom studiju predajem predmet, Metodologija istraživanja i kvalitativne metode. Na Doktorskom studiju … Pročitaj više…